Η Εταιρία παρέχει service ελέγχου και επισκευής inverter με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Οι αρμόδιοι συνεργάτες μας καθοδηγούν τον τελικό χρήστη στο στάδιο της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των συσκευών, αλλά και στην ανίχνευση τυχόν βλαβών.