Transmisie de putere

Reducers

Reductoare

Electric Motors

Motoare electrice

Inverters

Invertoare

Power Transmission Belts

Benzi de transmisie de putere

Pulleys

Scripete

Chains

Lanțuri

Sprockets

Pinioane

Gears

Angrenaje

Electromagnetic Clutch - Brake

Ambreiaj electromagnetic – Frână

Mechanical Couplings

Cuplaje mecanice

Bearing Supports

Suporturi pentru rulmenți

Taper Bushes

Bucșe conice

Locking Elements

Elemente de blocare

Cardanic Joints

Articulații cardanice

Torque Limiters

Limitatoare de torsiune

Manipularea materialelor

Conveyor Belts

Benzi de transport

Chains - Components

Lanțuri – Componente

Rollers

Role

Belts

Benzi

Chains

Lanțuri

Conveyor Screws

Șuruburi de transport

Buckets

Cupe

Belt Fasteners

Dispozitive de fixare a curelei

Components for Bottling Industry

Componente pentru industria de îmbuteliere

Drummotors

Motoare cu tambur

Drums

Tambururi

Drum Coatings

Acoperiri tambur

Wheels

Roți

Linear Bearings

Rulmenți liniari

Screening și filtrare

Perforated Metal Sheets

Foi de metal perforate

Screens

Ecrane

Anti-vibration Elements

Elemente anti-vibrație

Expanded Sheets

Foi expandate

Fabrics

Plase

Industrial Filters – Filter Bags

Filtre industriale – Pungi de filtrare

Diverse produse

Industrial Plastics

Plastice industriale

Welding Devices

Dispozitive de sudare

PVC Curtains

Perdele din PVC

Lubricants

Lubrifianți

Rubber Sheets

Foi de cauciuc

Floor Gratings

Grilaje de podea

Special Metal Components

Componente metalice speciale

Industrial Brushes

Perii industriale

Lifting & Height Safety Belts

Curele de siguranță pentru ridicare și înălțime

Gathering Devices

Dispozitive de colectare

TRANSPACK

Belt Conveyors

Transportoare cu benzi

Roller Conveyors

Transportoare cu role

Flat Top Chain Conveyors

Transportoare cu lanț Flat Top

Modular Belt Conveyors

Transportoare cu bandă modulare

Chain Conveyors

Transportoare cu lanțuri

Apron Conveyors

Transportoare cu apărătoare

Wire Belt Conveyors

Transportoare cu bandă din sârmă

Steel Belt Conveyors

Transportoare cu bandă din oțel

Vibrating Conveyors

Transportoare vibrante

Bulk Handling Conveyors

Transportoare de manipulare în vrac

Stairs Conveyors

Transportoare de scări

Scissor Tables

Mese tip foarfecă

Vertical Conveyors

Transportoare verticale

Storage Systems

Sisteme de depozitare

Baggage Handling Conveyors

Transportoare de manipulare a bagajelor

Assembly Lines / Conveyors

Linii de asamblare / transportoare

Electric Panels – Control Boxes – Automation

Tablouri electrice – Dulapuri de control – Automatizări

Passenger Transport

Transport de pasageri