Ζαλουζί

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό κατασκευής: Γαλβανιζέ
Πάχη: 1mm
Οπές: 5 x 13 ÷ 18 x 210mm
Διαστάσεις φύλλου: 1.000 x 2.000mm

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ