Από τον Ιούλιο του 2010 ξεκίνησε η κατασκευή και διάθεση της νέας σειράς NMRV POWER που αντικαθιστά στα μεγέθη 63, 75, 90 και 110 την προηγούμενη σειρά NMRV.

Το νέο κέλυφος είναι σχεδιασμένο για υψηλές ροπές και μεγιστοποιημένη θερμική εναλλαγή, επιτρέποντας την επίτευξη υψηλότερων μηχανικών επιδόσεων. Η σειρά NMRV POWER διαθέτει φλάντζα εισόδου και εναλλάξιμο χιτώνιο προσαρμογής του άξονα του κινητήρα (μπούσα) που επιτρέπει την εύκολη συναρμογή τριών διαφορετικών μεγεθών κινητήρα στον ίδιο μειωτήρα. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τη δραστική μείωση του αναγκαίου αποθέματος στην αποθήκη.

Η προσθήκη της προμείωσης HW για τη νέα σειρά NMRV POWER, που έχει ενσωματωμένα ελικοειδή γρανάζια, παρέχει τη δυνατότητα ευρύτατης γκάμας σχέσεων μετάδοσης, βελτιώνει τη συνολική απόδοση του μειωτήρα και επιτρέπει σημαντική αύξηση της απόδοσης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.