Με παρεμβύσματα Αστέρα (Jaw Couplings)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΟΠΛΕΡ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ