Κοχλίες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Δεξιόστροφοι – Αριστερόστροφοι
 • Ανοξείδωτοι
 • Σιδερένιοι

  Κοχλίες

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Κουζινέτα