Κατά DIN 8188

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΑΛΥΣΟΤΡΟΧΟΙ