Предаване на мощност

Reducers

Редуктори

Electric Motors

Електрически мотори

Inverters

Инвертори

Power Transmission Belts

Ремъци за предаване на мощност

Pulleys

Шайби

Chains

Вериги

Sprockets

Зъбни ремъци

Gears

Предавки

Electromagnetic Clutch - Brake

Електромагнитни съединител-спирачки

Mechanical Couplings

Механични съединители

Bearing Supports

Носещи опори

Taper Bushes

Конусни втулки

Locking Elements

Заключващи елементи

Cardanic Joints

Кардани

Torque Limiters

Ограничители на въртящия момент

Обработка на материали

Conveyor Belts

Транспортни ленти

Chains - Components

Вериги – Компоненти

Rollers

Ролки

Belts

Колани

Chains

Вериги

Conveyor Screws

Конвейерни винтове

Buckets

елеваторни кофи

Belt Fasteners

Закопчалки за колани

Components for Bottling Industry

Компоненти за бутилираща промишленост

Drummotors

Барабанни двигатели

Drums

Барабани

Drum Coatings

Покрития за барабани

Wheels

Колела

Linear Bearings

Линейни лагери

Пресяване и филтриране

Perforated Metal Sheets

Перфорирана ламарина

Screens

Екрани

Anti-vibration Elements

Антивибрационни елементи

Expanded Sheets

Разширени листове

Fabrics

Тъкани

Industrial Filters – Filter Bags

Индустриални филтри – филтърни торби

Различни продукти

Industrial Plastics

Индустриални пластмаси

Welding Devices

Заваръчни апарати

PVC Curtains

PVC завеси

Lubricants

Лубриканти

Rubber Sheets

Гумени листове

Floor Gratings

Подови решетки

Special Metal Components

Специални метални компоненти

Industrial Brushes

Индустриални четки

Lifting & Height Safety Belts

Предпазни колани за повдигане и височина

Gathering Devices

Събирателни устройства

ТРАНСПАК

Belt Conveyors

Лентови транспортьори

Roller Conveyors

Ролкови транспортьори

Flat Top Chain Conveyors

Верижни транспортьори с плосък връх

Modular Belt Conveyors

Модулни лентови транспортьори

Chain Conveyors

Верижни транспортьори

Apron Conveyors

лентов конвейер

Wire Belt Conveyors

Телени лентови транспортьори

Steel Belt Conveyors

Стоманени лентови транспортьори

Vibrating Conveyors

Вибрационни транспортьори

Bulk Handling Conveyors

Конвейери за обработка на насипни товари

Stairs Conveyors

Стълбищни транспортьори

Scissor Tables

Ножични маси

Vertical Conveyors

Вертикални транспортьори

Storage Systems

Системи за съхранение

Baggage Handling Conveyors

Конвейери за обработка на багаж

Assembly Lines / Conveyors

Монтажни линии/конвейери

Electric Panels – Control Boxes – Automation

Електрически табла – Кутии за управление – Автоматика

Passenger Transport

Пътнически транспорт