Παρουσιαση Εταιρίας   Καταστήματα

Σταθμοί στην ιστορία

1925
Γεώργιος Αλεξανδρής

Ίδρυση εμπορικού καταστήματος μηχανημάτων και ειδών αλευρομύλων στην οδό Κ. Μαυρομιχάλη 19α, στον Πειραιά

Δυνατότητες Παραγωγής
Εταιρικός Χάρτης

Κορωπί
TRANSPACK


1ο χλμ Κορωπίου - Βάρης
194 00 Κορωπί
T: 210 6628002
F: 210 6624812
transpack@alexandris.gr
 
developed by Smartvision 2021